Інформація про підприємство

Річна інформація
Річна інформація емітента цінних паперів 2011 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2012 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2021 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2022 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 07.03.2013 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2016 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 14.04.2017 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р
Інформація
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 14.09.2018 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 22.04.2019 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 04.04.2020 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ЗАТ “РУР ГРУП С.А.”30.04.2021 року
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 07.03.2022 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 07.03.2022p (Архів)
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства 29.04.2024р.,
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» станом на 25.03.2024 р.,

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», які відбудуться дистанційно 29 квітня 2024 року

Зміни до порядку денного від 11 квітня 2024 року
Бюлетень щодо голосування з інших питань, розміщено 19 квітня 2024 року

Протоколи загальних зборів
Протокол від 14.04.2017 р.
Протокол від 20.04.2018 р.
Протокол від 14.09.2018 р.
07.05.2021. Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ЗАТ “РУР ГРУП” 30.04.2021

Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 12.04.2016
Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 18.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 18.04.2017
Відомостi про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 23.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 04.04.2020

Особлива інформація 30.04.2021 (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента від 01.08.2023

Особлива інформація (Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв) емітента від 01.08.2023

Особлива інформація (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента від 01.08.2023