Інформація про підприємство

Річна інформація
Річна інформація емітента цінних паперів 2011 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2012 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів 2017 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 07.03.2013 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2016 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 14.04.2017 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р
Інформація
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 14.09.2018 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 22.04.2019 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 04.04.2020 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р

Протоколи загальних зборів
Протокол від 14.04.2017 р.
Протокол від 20.04.2018 р.
Протокол від 14.09.2018 р.

Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 12.04.2016
Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 18.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 18.04.2017
Відомостi про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 23.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 04.04.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 04.04.2020